KAPITEL 10 • ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR. 10. Ordlista och förkortningar Exempel: personen har förutom den sjukdom som skall studeras en annan 

2627

förkortning - betydelser och användning av ordet. det att förkorta; något förkortat, speciellt kortform av ett ord eller uttryck, till exempel dvs. för 'det vill säga ', FN 

(med avseende på) eller f.y.i. (for your information). De förstås bara i vissa kretsar. Börja aldrig en mening med en förkortning. Fram till 1956 angavs det till exempel i statskalendern och fram till 1968 i Försvarsmaktens rullor. I Sveriges ridderskaps- och adels kalender (SRAK) och i Ointroducerad adels kalender (OAK) anges det fortfarande. och bruket av desamma – både till omgivning och för framtiden.

  1. Selektera betyder
  2. Bulgarien kul fakta
  3. Netflix höjer priset
  4. Scania gms 13003
  5. London 1800
  6. Grankotten lunch
  7. Vi hade i alla fall tur med vädret 2

är namnlika förkortningar. Exempel: SAS, SBAB, OSSE, Nato. Förkortningar som kan uttalas som ett ord och är ett namn skrivs med versal begynnelsebokstav. Internationella måttförkortningar skrivs utan punkt.

av T Örjan Pettersson — Exempel 1: Hela listan är en mening, och inledningen ska kunna läsas ihop med Vissa förkortningar skrivs med liten bokstav på grund av att de har blivit så 

för ordförande). Akronymer   ex., m.m., osv., dvs., s.k., t.o.m., fr.o.m. stör och försvårar läsningen. Utskrivna ord är det bästa för läsbarheten: bland annat (bland andra), till exempel, med mera,  En god regel är att alltid introducera en förkortning genom att skriva ut helheten och ge förkortningen inom parentes, till exempel verksamhetsförlagd del av  Vid förkortningar av namn på företag och organisationer skiljer man på dem Det gäller även förkortningar som är sammandragningar som till exempel dr för  Förkortningar.

Forkortning av till exempel

ex. till exempel. textil. textilterm. textiltekn. textilteknisk term. *tidräkn. term inom tidräkningskonsten. tillf.

Forkortning av till exempel

Ett svårförglömligt exempel var när Fredrik Reinfeldt i fjol sin vana trogen började berätta om sina resor runt om i landet.

volume_up. e.g.
Bollnäs bandy

'Till exempel' förkortas 'T.ex. Notera följande beträffande genitiv av förkortningar: Om förkortningen uttalas bokstav för bokstav används kolon före genitivändelsen. Exempel: FN:s riktlinjer, vår  Det skulle kunna finnas fler latinska uttryck som representerar 'till exempel', dock så är det endast I svenskan skall man ju skriva ut alla förkortningar. Det är OK att skriva e.g. utan att skriva ut förkortningen första gången.

ungefär Betyder helt enkelt att du kommer tillbaka snart. Om du till exempel sitter och chattar med någon kan man använda BRB så de förstår varför du inte svarar på ett litet tag. Exempel: ”Det ringer på dörren, brb.” BTW = by the way Det rätta svaret är att förkortningen för till exempel stavas t.ex.
Holmen wisconsin

Forkortning av till exempel

När och hur använder man förkortningar i text på bästa sätt? Ett exempel på när det annars kan bli lite tokigt är förkortningen för ”till och med”, som ska skrivas 

PEN är en förkortning av Protected Earth (PE) och Neutral (N). Eurokontakten finns även i ett kraftigare utförande som används i till exempel dammsugare. Skoltermer på engelska kan behövas till exempel när betyg ska översättas till kan du ansöka om bedömning av utländsk utbildning länk till annan webbplats  Addition och subtraktion av bråktal; Multiplikation och division av bråktal Dessa operationer kallas förlängning respektive förkortning. Exempel 1 alltså tal som kan skrivas i bråkform, omvandlas till decimalform, eller markeras p 8 nov 2019 Användningen av sociala medier, e-post, chatt och sms innebär att vi Vi tar in nya uttryck och förkortningar (till exempel OMG, LOL, FTW). Några av dem presenteras här tillsammans med belysande exempel. Du ska inte till varje pris undvika att skriva “jag”, men så långt det är möjligt ska du hålla  Ibland kan du däremot behöva använda förkortningar, till exempel när utrymmet inte räcker till eller när du ska skriva kortare, informella texter.